Start
Ahlstrands Praktik
Hypnoterapi (hypnos)
Sluta röka/snusa med hypnos
Kiropraktik
Kiromassage
Kurser
Recensioner
Mediamedverkan
Kontakta oss

 

Välkommen till

Vi är ett företag som arbetar med hypnoterapi (hypnos), sluta röka (rökavvänjning) samt kiropraktik/kiromassage. Vi håller även kurser och föredrag inom nämnda områden. 

Här kan du se lediga tider och boka direkt:
   


Praktiken ligger på Trädgårdsgatan 1 A i Karlstad, tfn: 054-15 12 00. 

Så här hittar du till oss: 

Vår praktik ligger i stadsdelen Viken. Om du åker bil, kör du E 18 tills du kommer till avfarten Klaramotet. Här kör du av och följer sedan skyltning mot centrum. När du kommer till Hamngatan, kör förbi Centralstationen och sväng till höger under järnvägsviadukten. Tag första avtagsvägen till höger och följ skyltning Stadsträdgården. Du befinner dig nu på Trädgårdsgatan. Praktiken är i det gula huset i norra änden av Stadsträdgården. (Som riktmärke ligger lokalen ca 350 m väster om Löfbergs "kaffeskyskrapa".) Kommer du med buss eller tåg, ligger praktiken direkt söder om Centralstationen. Gå genom gångtunneln under järnvägsspåren. Efter tunnelns slut, håller du till vänster och går ca 200 m. Du ser då vår lokal.

Trädgårdsgatan 1 A 

Upp